Heike

Bredaseweg 45

In het jaar 1811 begon men met de aanleg van de dodenakker in Den Schyff. Twee jaar later was de algemene begraafplaats gereed. Bij het toenmalige geheel roomse gemeentebestuur vond pastoor Duchamps de gewenste medewerking om een groot deel van de begraafplaats in Den Schyff over te nemen.

Het is mogelijk, dat het geld voor de nieuwe katholieke begraafplaats is geschonken door de gefortuneerde Thomas van Dooren, broer van Martinus, de burgemeester. Het graf van Thomas is in ieder geval het oudste graf en ligt op een prominente plek aan de toegangslaan naar de Calvarieberg.

Pastoor Zwijsen, de opvolger van Duchamps zag, dat Tilburg een groeiende stad was en kocht meer grond bij. Iets meer dan 1/5 deel bleef van de gemeente en stond bekend als het “gereformeerde kerkhof”. De ingang lag aan de kant van de Lange Schijfstraat (later algemeen gedeelte), want de Bredaseweg werd pas aangelegd tussen 1822 en 1827. De mooie Calvarieberg dateert van 1865. IJzerhandel Merckx plaatste toen het beeld van de gekruisigde Christus. Overigens stuitte men in latere jaren diverse malen op restanten van de eerste dodenakker rond de oude kerk van Tilburg. Deze opgedolven beenderen en schedels werden herbegraven in de Calvarieberg.

Onder pastoor Van der Lee werd de zijde van de Bredaseweg – waar de ingang van de katholieken was gekomen – verfraaid met het ijzeren hekwerk en de hardstenen onderdelen van de omheining (1887). De twee engelen bij de ingang zijn ook uit dat jaar. De volgende 15 jaren werden de andere beelden vanuit de Tilburgse gemeenschap bekostigd en geschonken. Dat deze beeldenrij, uniek in Nederland, er nog steeds staat mag een wonder heten, want in 1959 doemde het gevaar van sluiting van de begraafplaats. Nadat eind 60-er jaren weer gevaar dreigde tot ruimen nam in 1972 Prof. Dr. H. van den Eerenbeemt het op voor de beelden met de aktie: “Heiligen gaan niet naar de hel”. Vervolgens stelde de raad fl. 20.000 beschikbaar. Een herinneringsplaquette op de rechterpilaar bij de poort herinnert aan de actie van de professor. Hij heeft op deze begraafplaats zijn laatste rustplaats gekregen rechts van de Calvarieberg. De beeldenrij is sinds 1974 rijksmonument. Stichting Jacques de Leeuw zorgde ervoor, dat ook het laatste ontbrekende beeld weer een plaats kreeg in de rij.

Op deze oudste begraafplaats van Tilburg zien we 3 monumentale grafkapellen (Rijksmonument) en de graven van bekende Tilburgse textielfamilies. Ook Prof. Cobbenhagen, Bertje Eijgenraam, bekend en geliefd sociaal werkster in de Koningswei, schrijver Walter Breedveld en Karel Bodden liggen hier begraven. Op de begraafplaats is ook een monument ter herinnering aan het leed voor gestorven kinderen en een Monument tegen zinloos geweld uit 2011. Maar een van de bekendste graven is wel het grafje van het vermoorde meisje Marietje Kessels.

Monumenten op deze begraafplaats