Over de stichting

De Stichting Funerair Erfgoed Tilburg zet zich in voor het behoud van het funerair erfgoed in de gemeente Tilburg, in het bijzonder het behoud van historische grafmonumenten en begraafplaatsen.

Missie

Begraafplaatsen herbergen de geschiedenis van onze dodencultuur in monumenten van steen, ijzer en andere materialen. In cultuurhistorische zin geven zij met tekst, symboliek en stijl aan hoe Tilburgers in een bepaalde periode van hun historie met de dood omgingen. Deze plekken vertellen ons de geschiedenis die mede onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft. Dit erfgoed beschermen, zichtbaar maken en bewaren voor toekomstige generaties ziet de Stichting Funerair Erfgoed Tilburg als haar missie.
Heike-28 (Groot)
Heike-34 (Groot)

Bestuur

Voorzitter:             Albert Welvaart

Secretaris:              Paul van Iersel

Penningmeester: Helma Horvers-Vinks

Lid:                              Richard L’Ami 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun functie gemaakt kosten. Het bestuur vergadert elk kwartaal.

Werkgroepen

SFET heeft onlangs een onderhoudsgroep grafmonumenten voor de begraafplaats Heuvel geïnstalleerd. In samenwerking met de Stichting Wijkraad Noordhoek is voor de begraafplaats Heike ook een dergelijke onderhoudsgroep grafmonumenten  geïnstalleerd. Beide onderhoudsgroepen, bestaande uit vrijwilligers, gaan een aantal grafmonumenten, dat op de SFET-lijst staat, onderhouden, d.w.z. schoonmaken, indien nodig snoeiwerk en kleine reparaties verrichten. 

ANBI

De belastingdienst heeft de Stichting Funerair Erfgoed Tilburg (SFET) aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is SFET vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wie een gift aan SFET wil aftrekken van de inkomstenbelasting heeft daarvoor het RSIN van SFET nodig.

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg

Postadres:  Jan Aartestraat 7-01, 5017 EC Tilburg

Telefoon:     06 53593105

Email:           info@funerairerfgoedtilburg.nl

KvK:              41096169

IBAN:            NL70 RABO 0138998825

RSIN:            5519950