Samenwerking

De Stichting Funerair Erfgoed Tilburg (SFET) is een onafhankelijke stichting, die zich inzet voor het behoud van historische begraafplaatsen en grafmonumenten binnen de gemeente Tilburg. Het behoud van funerair erfgoed is eigenlijk een zaak van iedereen en dat kan alleen in samenwerking met de vele betrokken spelers op het speelveld van het funerair erfgoed.  

Op het grondgebied van de Gemeente Tilburg, bestaande uit de stad Tilburg en de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel bevinden zich welgeteld 25 begraafplaatsen.

Een centrale rol spelen de verschillende eigenaren van deze begraafplaatsen.

4 parochies hebben 13 begraafplaatsen:

Parochie De Goede Herder (Heike, Heuvel, Broekhoven en Korvel). 

Parochie Peerke Donders (Goirke, Hasselt, Loven Besterd en Gershwin). 

Parochie Johannes XXXIII (Berkel, Enschot, Udenhout en Biezenmortel. 

Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok (Heikant).

Daarnaast zijn er nog 4 andere eigenaren:

Stichting Protestantse Begraafplaats Vredehof Tilburg (Vredehof aan de Gilzerbaan). 

De Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) (Joodse begraafplaats aan de Bredaseweg). 

Gemeente Tilburg (gesloten begraafplaats aan de Gilzerbaan en de Centrale begraafplaats West aan de Hoflaan).

Crematorium Tilburg e.o. heeft een Afscheidspark.

6 congregaties hebben nog hun eigen begraafplaats: 4 in Tilburg, Koningshoeven in Berkel-Enschot en begraafplaats Landpark Assisie in Biezenmortel. 

Voor een aantal historische grafmonumenten worden door nabestaanden nog grafrechten betaald. Met deze rechthebbenden zal in gesprek gegaan moeten worden over onderhoud en eventuele reparaties of restauraties van het grafmonument. Door de jaren heen is het aantal rechthebbenden sterk verminderd. Wanneer er geen grafrechten meer betaald worden, wordt de eigenaar van de betreffende begraafplaats eigenaar van het grafmonument.

Andere belangrijke spelers zijn de Rijksoverheid ofwel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in verband met het rijksmonumentenbeleid en de Gemeente Tilburg in verband met gemeentelijke monumentenbeleid.

Andere spelers die een rol kunnen hebben in het behouden van het funerair erfgoed zijn de wijkraden van de wijken met een begraafplaats in hun wijk.

De heemkundekringen, de Stadsgidserij Tilburg, de Stichting Stadsbomen Tilburg, Erfgoed Tilburg kunnen hun deskundige bijdragen leveren. En last but not least de Stichting Funerair Erfgoed Tilburg (SFET) met haar vrijwilligers en donateurs.