Word vrijwilliger

“Alles van waarde is weerloos”

(Lucebert)

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg is op zoek naar

  • vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden als schoonmaak, snoeiwerk en kleine reparaties bij grafmonumenten;
  • vrijwilligers voor het schrijven van teksten, voor het maken van foto’s, voor het maken en plaatsen van QR-codes op de begraafplaatsen en
  • vrijwilligers voor PR-werkzaamheden als nieuwsbrief, website en fondsenwerving.

Werk mee aan het behoud van waardevolle grafmonumenten en meld u aan via onderstaand formulier