Begraafplaatsen

Binnen de gemeente Tilburg bevinden zich 25 begraafplaatsen: 

 

13 Katholiek 

1 Protestant 

1 Joods 

2 Algemeen

6 Klooster begraafplaatsen

1 Particuliere begraafplaats 

Urnentuin crematorium

Een stukje geschiedenis

Al in de 18e eeuw nam een in ‘s-Gravenhage wonende Zwitserse predikant, A. Perrenot, om gezondheidsredenen stelling tegen het begraven in kerken. Begraven in en rondom een kerk was immers een nijpend probleem geworden door plaatsgebrek en hygiëne. Er werd gepleit voor het aanleggen van meer geschikte begraafplaatsen buiten de bebouwde kom (1795). Het haalde weinig uit: naast emotionele weerstanden waren er ook financiële bezwaren! Twee jaar later trok men het verbod weer in.

Na inlijving bij het Franse Keizerrijk in 1810 gold ook hier voortaan de Franse wetgeving: de Code Civil. Nieuwe begraafplaatsen moesten buiten de bebouwde kom van steden en dorpen worden aangelegd.  Dit op straffe van geldboetes en gevangenisstraffen (zogeheten Code Pénal), voornamelijk vanuit hygiënisch standpunt.

Tilburg vormde eind 18e eeuw een duidelijke illustratie van de noodzaak tot het aanleggen van een begraafplaats buiten de bebouwde kom. De 1000 jaar oude gewoonte om in en rond de kerk te begraven was ook hier een groot probleem geworden. Maire Martinus van Dooren ontving op 06-10-1810 een bericht van de Franse prefect.  Er moest een geschikte plek buiten de stad gezocht worden om de doden ter aarde te bestellen. Hij antwoordde, dat er geen geschiktere plaats te vinden was dan “de Schijff en geleegen in het Centrum dezer gemeente op een genoegzaamen afstand van alle heerden”. En aldus geschiedde.

datum foto onbekend

Kaart

Alle begraafplaatsen

Kaart

6 Klooster begraafplaatsen
Berkel
Dom. S. Dubuissonstraat, Berkel-Enschot
Besterd-Loven
Lovensestraat
Biezenmortel
Capucijnenstraat Biezenmortel
Broekhoven
Prof. Lorentzstraat 26
Crematorium Tilburg
Karel Boddenweg 5
Enschot
Torenpad 26, Berkel-Enschot
Gershwin
Gershwinstraat
Gilzerbaan
Gilzerbaan 98
Goirke
Goirkestraat
Hasselt
Lambert de Wijsstraat
Heikant
Schumannpad
Heike
Bredaseweg 45
Heuvel
St. Josephstraat 3
Joodse begraafplaats
Bredaseweg 415
Korvel
Laarstraat 18B
Udenhout
Kloosterpad Udenhout
Vredehof
Gilzerbaan 98
West
Hoflaan 150