Monumenten

De Stichting Funerair Erfgoed Tilburg is vanaf 2019  bezig met de inventarisatie en documentatie van (kunst)historisch interessante grafmonumenten op de begraafplaatsen op het grondgebied van de gemeente Tilburg. Al in 1991 heeft Cees van Raak een eerste lijst  gemaakt met in totaal 427 monumentale grafmonumenten van vóór 1940 in het kader van het “Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Uiteindelijk heeft dat zelfs geleid tot erkenning van 30 rijksmonumenten op de begraafplaatsen, 25 op begraafplaats Heike en 5 op kerkhof Goirke. Deze inventarisatie van Cees van Raak is het eerste uitgangspunt van de stichting.

Het inventariseren van belangwekkende grafmonumenten vanaf 1850 was in de jaren 1987-1994 een initiatief van het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur: het ‘Monumenten Inventarisatie Project’ (MIP). Het MIP werd uitgevoerd door de provincies en de gemeentes, in samenwerking met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ).

Na de inventarisatie volgde het ‘Monumenten Selectie Project’ (MSP) op grond van uniforme en centrale richtlijnen, gevolgd door de ‘Monumenten Registratie Procedure’ (MRP). Zo ontstond een lijst van belangrijke monumenten die een beeld geven van de grafcultuur in de periode vanaf 1850. Ook werd een aantal objecten aangewezen als rijksmonument. Het ging hier om objecten die een zodanige waarde hebben dat de bescherming als monument van ‘nationaal belang’ gerechtvaardigd is. Er is natuurlijk een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het individuele belang van de eigenaar en het algemene belang van de monumentenzorg.

De Stichting Funerair Erfgoed wil de lijst met te behouden grafmonumenten actualiseren en uitbreiden.