Doe mee

Wie het monument behoudt, behoudt het verhaal. Het behoud van waardevolle grafmonumenten kost geld. Geld is nodig voor het aanschaffen van materiaal en  gereedschap, het ondersteunen van de vrijwilligers, het inhuren van specialisten. Vindt u het behoud belangrijk, dan kunt u hier uw  steentje aan bijdragen.

ANBI

De Stichting Funerair Erfgoed Tilburg is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Dit betekent dat donateurs van de Stichting hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.