Stichting Funerair Erfgoed Tilburg

voor het behoud van het funerair erfgoed in de gemeente Tilburg

Funerair erfgoed

Het verhaal van de stad Tilburg en haar dorpen Berkel, Enschot, Biezenmortel en Udenhout wordt ook verteld door de vele begraafplaatsen die de gemeente Tilburg op haar grondgebied heeft.
En zeker ook door de talrijke bijzondere grafmonumenten die nog aanwezig zijn op die begraafplaatsen.

Onderhoud en restauratie
grafmonumenten

Wie het monument behoudt, behoudt het verhaal.

Vele grafmonumenten hebben dringend behoefte aan zorg en onderhoud. Werkzaamheden om het verval te vertragen, herstellen of restaureren kunnen nodig zijn voor het behoud.

Ondersteun ons werk

Ondersteunen, aandacht geven aan het funerair erfgoed kan op vele manieren. Het belang van het funerair erfgoed benadrukken ofwel lobbyen, als vrijwilliger werken aan een grafmonument of financiële ondersteuning. Voor dat laatste zijn er verschillende mogelijkheden.

Cobbenhagen (Groot)

Een grafmonument met een verhaal

Op de begraafplaats Heike ligt het graf van prof. dr. Martinus Joseph Hubertus (Martinus) Cobbenhagen (1893- 1954). Hij is rector magnificus van de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool in de periodes 1932-1933, 1937-1938 en 1945-1946. Vanwege zijn inzet voor het bestuur van de instelling en zijn aandacht voor studentenleven en alumni, verwierf hij de reputatie van ‘vader van de hogeschoolgemeenschap’. Vanwege zijn inspanningen om economie en ethiek met elkaar te verbinden, het belang dat hij hecht aan levensbeschouwelijke aspecten en zijn handleiding voor het onderwijs – met wijsbegeerte als verplicht vak – werd hij door historicus Bornewasser bestempeld als founding father van Tilburg University. 

https://wikimiddenbrabant.nl/Cobbenhagen,_Martinus

https://www.brabantserfgoed.nl/personen/c/cobbenhage-jos

Restauratie en Onderhoud: harde noodzaak

Als we monumenten willen behouden, moeten we er ook voor zorgen. Onderstaande monumenten zijn voorbeelden van monumenten, die dringend toe zijn aan een opknapbeurt. Vrijwilligers kunnen veel doen. Sommige reparaties kosten ook geld. Zeker restauraties, die een professionele aanpak en deskundigheid vragen. 

Een restauratie

Grafkransenkast van het graf van Vincent Verbunt, Tilburg 

Op begraafplaats Heike bevindt zich het graf van Vincent Verbunt, die in 1885 op zeer jonge leeftijd is overleden. 

Het graf bevat een grote grafkransenkast van hardsteen met daarin drie kransen, afgesloten door een glasplaat. Zijn ouders hebben daar later ook een plaats gekregen, aan beide zijden van zijn graf. 

Het vermoeden bestaat dat de drie kransen de oudste  tot nu toe gevonden kransen zijn in Nederland.

De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel kreeg toestemming van de beheerder van de begraafplaats om de kransen te restaureren. Half december 2015 zijn de drie kransen uit de kast gehaald en meegenomen naar Veenhuizen in Drenthe waar het restauratie atelier van de stichting zich bevindt.

graftrommels Vincent Verbunt
vóór de restauratie
Heike-3 (Groot)
ná de restauratie

De drie kransen  hebben in totaal 576 verschillende blaadjes, waarvan bijna alles van de moederring  geroest was. Verder bevatten de kransen ook nog bloemen van porselein: 15 grote rozen en 70 knopjes. Besloten werd alle 576 blaadjes te voorzien van nieuwe stelen voordat ze weer aan de moederring gesoldeerd zouden worden. Door het miniem aantal blaadjes dat nog wel aan de moederring vast zat, was een “mogelijk patroon” in de kransen te ontdekken. De blaadjes zijn van zink, zwart geverfd met een laagje glas grit, dus echte rouwkransen.

 sSorteren bloemen en bevestigen stelen
© Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel

Daar er geen enkele oude foto van de grafkransenkast beschikbaar was, kreeg deze restauratie een heel bijzonder karakter. Niet alleen de ambachtelijke vaardigheden kwamen volop aan bod, maar ook op het creatieve vlak werd er veel van de restauratoren gevraagd!  

 
 
 

Blijf op de hoogte

Het is de bedoeling dat er 2 maal per jaar een Nieuwsbrief verschijnt. Over de voortgang van onze projecten, nieuws over de begraafplaatsen, ontwikkelingen op het gebied van funerair erfgoed binnen de gemeente Tilburg.