Heuvel

St. Josephstraat 3

Al voor 1870 werd aan het kerkbestuur van het Heike duidelijk, dat de parochie te groot werd en dat er een “hulpkerk” moest komen. De Heuvel werd als plaats voor de nieuwe kerk uitgekozen. Mgr. Zwijsen, zelf oud-pastoor van het Heike, wees J. van der Lee, oudste kapelaan van het Heike aan als bouwer voor de “hulpkerk”van de parochie. Het parochiebestuur verwijst in een brief aan B&W naar een eerder verzoek om terrein te kunnen verwerven, maar daarop is niet gunstig beschikt en stelde daarom nu een grondruil voor: in ruil voor verwerving van een deel van de voor de nieuwe kerk benodigde gronden, inclusief de tot pastorie om te bouwen marechausseekazerne uit 1828 en een tegemoetkoming in de overige verwervingskosten, kan de gemeente enkele rond de Heikese kerk gelegen gronden verkrijgen en een publieke functie geven. Verdere nodige terreinen voor de kerk aan de Heuvel en het kerkhof aan den Hoge Dries (nu St. Jozefstraat) werden aangekocht, waarvoor geld uit de moederparochie, maar ook van elders binnen vloeide. Architect werd Hendrik van Tulder. Ook op deze mooie begraafplaats zijn een aantal bekende Tilburgers begraven, onder wie Jan Pijnenburg, de beroemde wielrenner. Ook oorlogsburgemeester Jan van de Mortel heeft hier zijn graf, evenals de bekende Frans Verbunt, vinoloog, en Kees Koster, pentekenaar.

 

 

 

Monumenten op deze begraafplaats