Biezenmortel

Capucijnenstraat Biezenmortel

Begraafplaats Sint Josephkerk

In de eerste jaren van de twintigste eeuw ontstonden in Midden-Brabant parochiekerken in kleinere katholieke gemeenschappen. Ook in de buurtschappen Biezenmortel en Winkel ontstond toen de behoefte aan een eigen parochiekerk, omdat de afstanden naar de kerk van Udenhout erg groot waren. De kapucijner broeder Felix van Dennenburg, geboren als Kees Baijens, een ervaren bouwmeester, werkte in 1919 en 1920 aan de tekeningen voor de bouw van het studieklooster te Biezenmortel.

In de loop van 1921 betrokken ruim zestig religieuzen het klooster voor “Hogere Studiën” in de buurtschap Biezenmortel in de gemeente Udenhout. Het waren in hoofdzaak jonge fraters (de toekomstige paters Kapucijnen), die zich op wijsbegeerte toelegden en jonge broeder-novicen. Nadat al deze religieuzen het nieuwe onderdak hadden betrokken, zegende pater provinciaal het gebouw op 27 oktober 1921 in. Het rectoraat werd gesticht op 25 december 1921. De consecratie door de bisschop werd uitgesteld tot 1925.

Na de bouw van klooster en kloosterkerk werd de begraafplaats gerealiseerd. Uit de kronieken van het klooster: Einde 1921 werd een gedeelte van onze tuin, zijnde groot 1/8 ha door de St.-Josephstichting (rectoraat) gekocht voor kerkhof voor de prijs van ƒ 257,35. Op 6 november 1922 werd door pater Benedictus het kerkhof gebenediceerd (ingezegend). De eerste grafmaker (doodsgraver genoemd in Biezenmortel) was Jaoneke van Nieuwburg. Heintje van den Brand was de eerste, die op 1 februari 1922, op het kerkhof Biezenmortel werd begraven. (Bron: Wiki Midden-Brabant).

 

 

Monumenten op deze begraafplaats