Gilzerbaan

Gilzerbaan 98

n 1930 werden twee begraafplaatsen aan de Gilzerbaan in gebruik genomen, een bijzondere en een openbare. 

Rechts van de Protestantse begraafplaats Vredehof ligt de gemeentelijke begraafplaats waar met name geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog rusten, met hierbij een centraal monument.

Na de opening van de begraafplaats Hoflaan in 1965 zijn hier geen begravingen meer geweest en dat was de reden om in 2007 de 250 burgergraven te ruimen. Hieronder bevonden zich onder meer de loden kisten van twee slachtoffers van de pokkenepidemie uit 1951. Behalve de graven van de geallieerden werden ook 3 particuliere graven gespaard, waaronder de rustplaats van vakbondsman Bart van Pelt.

Monumenten op deze begraafplaats