Goirke

Goirkestraat

Dat Tilburg nog een echt kerkhof heeft behouden is een verhaal apart. Vandaar, dat dit kerkhof zich ook “het oudste kerkhof van Tilburg” kan noemen. Dit kerkhof is sinds november 1816 in gebruik. En dat mocht zo blijven in weerwil van een Koninklijk Besluit uit 1827, dat net zoals eerder een Frans decreet, het begraven binnen de bebouwde kom verbood. Maar Koning Willem I toonde begrip voor de plaatselijke omstandigheden. In 1829, toen het besluit feitelijk al van kracht was, liet hij weten: “dat de parochie van het Goirke een zeer aanzienlijk gehucht is, doch dat de huizen in het zelve zeer verspreid liggen, zodat aldaar gene zoogenaamde bebouwde kom bestaat (…) terwijl het daarenboven moeilijk zoude zijn (…) een terrein voor een nieuwe begraafplaats te vinden”. De katholieken van Het Goirke bezaten hiermee een bijzonder privilege! Bij het kerkhof vallen het hekwerk met de beelden op. De beelden zijn van de Kon. IJzergieterij Tilburg W. v.d. Schoot ” gietijzer ” 1904. Hekwerk en beelden staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Op 1 febr. 1945 viel in de Minister Talmastraat een V1. De bom eiste 22 mensenlevens. Op het kerkhof is het graf voor familie, waarvan 6 kinderen en de ouders omkwamen. Daarnaast een steen voor alle 22 gevallenen in deze parochie. Aan het hoofdpad is een oorlogsgraf met soldatenhelm. Verder vind je hier de monumentale graven van leden van fabrikantenfamilies (o.a. Schoenmakers, “Erasstraatje” met grafkelders, Enneking). Op het kerkhof staat een neogotische toren, ontworpen door de man die eronder ligt, Adriaan de Beer. Op de plek van het kerkhof stond vroeger een schuurkerk.

Monumenten op deze begraafplaats