Hasselt

Lambert de Wijsstraat

Op deze dodenakker uit 1898 zijn een aantal bijzonderheden die de moeite van het melden waard zijn: een oorlogsgraf voor 12 buurtbewoners van de 13, die op 17 januari 1945 bij een granaatinslag om het leven zijn gekomen, waaronder ook het graf van de verzetsstrijdster Antoinetta Wouters. Sommige kerkgangers keken bedenkelijk, toen er voor haar een eresaluut werd gegeven. Ze had immers met de Duitsers aangepapt? Maar dat was, volgens Kees van Eijk, alleen maar om inlichtingen in te winnen. De mensen sneuvelden, toen voor de kerk een granaat ontplofte. Tilburg was al bevrijd. Er was aanvankelijk weinig schade, maar toen een tweede granaat ontplofte sneuvelden deze 13 mensen. Ook zijn hier de graven van de pastoors van de Hasselt (Pastoor De Beer, Pastoor Tervooren en Pastoor Martin). Er is ook het graf van Virginie Doorakkers, voorbidster van Hasseltse kapel. Verder is er een gedenkteken voor ongedoopte kinderen die buiten de kerkhofmuur anoniem begraven zijn en de vroegere haan van de kerktoren, die op een spits is geplaatst. Hier staan ook 3 heiligenbeelden van de kerk.

Monumenten op deze begraafplaats