Disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Funerair Erfgoed Tilburg te Tilburg. Met in achtneming van onderstaande voorwaarden heeft u toegang tot deze website.

Gebruikersvoorwaarden

Het gebruik en bekijken van deze website is op uw eigen risico. Stichting Funerair Erfgoed Tilburg is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze website.

Deze website mag op geen enkele manier worden gebruikt die beledigend of belemmerend is voor andere gebruikers van deze site of die het functioneren van deze website aantast.

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg is vrij om deze gebruikersvoorwaarden aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Deze website is gemaakt conform de Nederlandse wetgeving. Conformiteit met de regelgeving die voor u van toepassing is wordt door Stichting Funerair Erfgoed Tilburg niet gegarandeerd.

Auteursrecht

De gehele inhoud van deze website is copyright van Stichting Funerair Erfgoed Tilburg, tenzij anders vermeld. Reproductie in het geheel of in delen van deze website zonder schriftelijke toestemming van Stichting Funerair Erfgoed Tilburg is ten strengste verboden.

U mag een exemplaar van een document per computer downloaden “zoals het is” voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u geen wijzigingen in de documenten, die met copyright zijn beschermd, aanbrengt.

Inhoud

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg behoudt zich het recht voor om zonder u daarover mededelingen te doen de inhoud van deze website aan te passen of inhoud (gedeeltelijk) te verwijderen.

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om accurate en actuele informatie te verschaffen op deze website. Stichting Funerair Erfgoed Tilburg geeft geen garantie voor de juistheid en nauwkeurigheid van deze informatie.

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar deze website verwijst.